zarchive_Zapytanie ofertowe_1_2015

cico-logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb1

AA_FE_EFRR_POZIOM-Kolor

 


 

Pilczyca, dn. 10.11.2015 r.

CONECT Marcin Barszcz
Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko 
tel. (41) 310-72-66 , fax. (44) 781-42-66
kom. 0 502 652 844
biuro@conect.net.pl ; www.conect.net.pl
NIP: 6561957566 ; REGON: 260052194

INW.Z.POPC.1.1.9.1.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego za pomocą sieci światłowodowych NGA na obszarze inwestycyjnym w Powiecie koneckim” w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Zamawiający – firma CONECT Marcin Barszcz

 

zaprasza do złożenia Oferty

 

na wykonanie zamówienia obejmującego przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu obejmującej załącznik nr 3 Studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści oraz załącznik nr 4 Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia dla projektu pn. „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego za pomocą sieci światłowodowych NGA na obszarze inwestycyjnym w Powiecie koneckim”.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny Ofert oraz miejscem i terminem jej złożenia zostały w Zapytaniu ofertowym.
  1. Dokumenty: Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia, Wzór Formularza Oferty, oraz Wzór Umowy z Wykonawcą są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej CONECT – www.conect.net.pl lub w formie papierowej w siedzibie firmy.
  1. Termin składania ofert do dnia: 23.11.2015 r. do godz. 15:00.

-/Marcin Barszcz/-

………………………………………

(podpis Zamawiającego)

Pobierz:


Ikona_format_pdf2Zapytanie ofertowe z załącznikami do pobrania