RODO

Komunikat dla klientów CONECT w zakresie wprowadzenia nowych przepisów ochrony danych osobowych („RODO”)

Dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywane RODO.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Czy należy się skontaktować z CONECT w sprawie zmiany zasad?

Nie, nie trzeba. Wszystkie zgody, które nam przekazałeś są aktualne.

Wystarczy zapoznać się dokumentem zamieszczonym poniżej w postaci:

Zachęcamy również do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO:

Wyrażenie i wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nowym prawem ma charakter dobrowolny. Wymóg dobrowolności zgody oznacza, że osoba, której dane dotyczą ma faktycznie wolny wybór co do udzielenia zgody oraz może jej odmówić lub ją wycofać w dowolnym czasie. W celu możliwości skorzystania z przysługującego prawa CONECT przygotował wzory: zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.