Usługi telekomunikacyjne

 Dostęp telekomunikacyjny i cyfrowa transmisja danych

z12267916Q,Swiatlowody

Zgodnie z wymogami Ustawy prawo telekomunikacyjne w ramach naszych telekomunikacyjnych sieci światłowodowych świadczymy usługi dostępowe dla innych operatorów w zakresie wykorzystania naszych łączy do świadczenia usług telekomunikacyjnych lub zestawiania połączeń pomiędzy własnymi punktami dostępowymi. Nasze światłowody umożliwiają również zestawienie usługi M2M czyli połączeń monitoringu wizyjnego oraz ustawienie zdalnego sterowania pracy maszyn i urządzeń dozoru.


 

Oferujemy dzierżawy:

  • Ciemnych włókien światłowodowych
  • Łączy telekomunikacyjnych od Centrali do abonentów, budynków oraz urządzeń (Cyfrowa transmisja danych)
  • Miejsc w wewnątrzbudynkowych szafach telekomunikacyjnych w celu lokalizacji własnego urządzenia (usługa kolokacji)
  • Portów w przełącznicach światłowodowych
  • Miejsc w sali telehousingowej w centralach CONECT we Włoszczowie, Warszawie, Krakowie i Katowicach (usługa kolokacji)

W ramach dostępnych usług świadczymy również podłączenia oraz nadzory techniczne przy realizowanych pracach kolokacji.

 

Zapraszamy do współpracy