zarchive_Zapytanie ofertowe_1_2014

poig

efrr

 

 


Pilczyca, dn. 30.06.2014 r.

CONECT Marcin Barszcz
Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko
tel. (41) 310-72-66 , fax. (44) 781-42-66
kom. 0 502 652 844
biuro@conect.net.pl ; www.conect.net.pl
NIP: 6561957566 ; REGON: 260052194

INW.Z.POIG.8.4.2.1.2014

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego w technologii FTTH w powiecie Włoszczowskim” nr projektu: POIG.08.04.00-26-180/13  w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, na postawie § 11  ust. 2-7 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30.12.2013 r. Zamawiający – firma CONECT Marcin Barszcz

zaprasza do złożenia Oferty

na wykonanie zamówienia obejmującego zakup i dostawę sprzętu wraz z montażem elementów sieci światłowodowej FTTH i podłączeniem użytkowników końcowych według kluczowych zadań zaplanowanych do realizacji w harmonogramie i zgodnie z zakresem Kategorii wydatków wyszczególnionych w projekcie.

1. Szczegółowe informacje dotyczące planowanej do realizacji sieci światłowodowej FTTH wraz z opisem przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny Ofert oraz miejscem i terminem jej złożenia zostały w Zapytaniu ofertowym.

2. Dokumenty: Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia, Wzór Formularza Oferty, Mapy poglądowe z przebiegiem poszczególnych Odcinków sieci światłowodowej, Koncepcja techniczna projektu, oraz Wzór Umowy z Wykonawcą są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej CONECT – www.conect.net.pl lub w formie papierowej w siedzibie firmy.

3. Termin składania ofert do dnia: 17.07.2014 r. do godz. 15:00.

 

-/Marcin Barszcz/-

………………………………………

(podpis Zamawiającego)

Pobierz:


Ikona_format_pdf2Zapytanie ofertowe do pobrania


Ikona_format_pdf2Ogłoszenie o wyborze oferty