Cennik pozataryfowy

Cennik usług pozataryfowych i dodatkowych

Nazwa usługi pozataryfowej lub dodatkowej Jednostka Cena
Jednorazowa Aktywacja usług Telewizja Kablowa 3 Generacji – umowa na 24 miesiące
zł/usługę
30 zł
Jednorazowa Aktywacja usług Telewizja Kablowa 3 Generacji – umowa na 12 miesięcy
zł/usługę
60 zł
Router światłowodowy z WiFi – dzierżawa w promocji
zł/miesiąc
0 zł
Router światłowodowy z WiFi – zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia
zł/szt.
400 zł
Router WiFi – dzierżawa w promocji
zł/szt.
0 zł
Router WiFi – dzierżawa oferta podst.
zł/szt.
10 zł
Router WiFi – zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia
zł/szt.
400 zł
Urządzenie antenowe do Internetu 2,4/5GHz – dzierżawa w promocji
zł/szt.
0 zł
Urządzenie antenowe do Internetu 2,4/5GHz – dzierżawa oferta podst.
zł/szt.
10 zł
Urządzenie antenowe do Internetu 2,4/5GHz – zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia
zł/szt.
400 zł
Dekoder telewizji kablowej STB – dzierżawa w promocji
zł/miesiąc
0 zł
Dekoder telewizji kablowej STB – dzierżawa w promocji
zł/miesiąc
0 zł
Dekoder telewizji kablowej STB – zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia
zł/szt.
400 zł
Zewnętrzny adres IP Konsument
zł/miesiąc
10 zł
Zewnętrzny adres IP Biznes
zł/miesiąc
12,30 zł
Nieuzasadnione wezwanie i dojazd technika Conect do klienta
zł/interwencję
50 zł
Konsultacje techniczne dotyczące podłączenia do sieci
zł/usługę
0 zł
Ponowna Aktywacja – uruchomienie usług po wstrzymaniu (zawieszeniu) lub ograniczeniu ich świadczenia spowodowanym nieuregulowaniem płatności lub naruszeniem regulaminu
zł/przyłączenie
30 zł
Usunięcie skutków awarii powstałej z winy użytkownika
zł/interwencje
wycena indywidualna
Przeniesienie łącza w obrębie lokalu
zł/przeniesienie
wycena indywidualna
Podwyższona opłata instalacyjna
zł/m
wycena indywidualna
Niezwrócenie sprzętu objętego użyczeniem/dzierżawą w momencie rozwiązania umowy
zł/sprzęt
400 zł
Usługa serwisowa sprzętu
zł/usługę
wycena indywidualna
Przeniesienie łącza poza obręb lokalu
zł/przeniesienie
wycena indywidualna
Bilig – wykaz połączeń wychodzących – wydruk papierowy
zł/biling
5 zł
Bilig – wykaz połączeń wychodzących – elektroniczny na maila
zł/biling
0 zł
Koszt wezwania do zapłaty
zł/pismo
15 zł
Wystawienie Faktury w formie papierowej z wysyłką
zł/rachunek
15 zł
Wystawienie Faktury – odbiór osobisty
zł/rachunek
0 zł
Pilot do dekodera STB – zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia
zł/szt.
50 zł
Zasilacz do dekodera STB – zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia
zł/szt.
30 zł
Przewód HDMI – zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia
zł/szt.
15 zł
Cesja Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (opłatę za Cesję ponosi Cedent)
zł/za zmianę
39 zł

 

Ceny podane w cenniku są cenami brutto.