Budowa sieci telekomunikacyjnych

 Wykonujemy budowy sieci telekomunikacyjnych

Naszfrontdewelopera firma na zamówienie organizuje oraz prowadzi budowę systemów sieci telekomunikacyjnych w istniejących lub nowo budowanych budynkach gospodarczych lub mieszkalnych. Zajmujemy się uzgodnieniem jej lokalizacji oraz adaptacją i uruchomieniem nowopowstałych systemów sieci.


Realizowany przez nas zakres usług obejmuje:

 • budowę linii telekomunikacyjnych napowietrznych
 • budowę linii telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej
 • budowę kanałów technologicznych
 • budowę przyłączy abonenckich
 • budowę orurowania i okablowania strukturalnego w budynkach i na działkach
 • konfigurację sieci,
 • instalowanie szaf telekomunikacyjnych wraz z wyposażeniem i zasilaniem
 • spawanie światłowodów
 • przekładanie sieci telekomunikacyjnych w drogach i na obiektach inżynieryjnych
 • budowę masztów i wież telekomunikacyjnych
 • adaptację punktów dostępowych
 • montaż anten

Prowadzimy realizacji z wykorzystaniem następujących systemów i technologii:

Systemy radiolinii – Radiolinia (inaczej dohoryzontalna linia radiowa) – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych. Pracuje w paśmie mikrofalowym, z anteną o silnie kierunkowej charakterystyce promieniowania (i co za tym idzie dużym zysku energetycznym). Zapewnia przepustowość od kilku Mb/s do Gb/s.

Radiolinie są bardzo często używane w systemach telefonii komórkowej jako system zapewniający transmisję pomiędzy stacją bazową a kontrolerem stacji bazowej. W wojskach łączności wykorzystywane na szczeblu taktycznej jak i operacyjnej sieci łączności dla zapewnienia komunikacji w ramach ugrupowania wojsk.

Dawniej wykorzystywane były do dosyłania sygnału do masztów i wież radiowych i telewizyjnych, jednak obecnie zostały w większości zastąpione przez technologie satelitarne. Wykorzystuje się je jeszcze tam, gdzie dosył satelitarny byłby nieopłacalny (np. przez nadawców lokalnych) oraz w sytuacjach awaryjnych.

Istotną zaletą radiolinii (w porównaniu do łącza światłowodowego) jest znacznie wyższa odporność na przypadkowe uszkodzenie łącza. Wadą jest znacznie gorsza odporność na warunki atmosferyczne (ulewne opady deszczu mogą na tyle zwiększyć stopę błędów, że nastąpi zerwanie łącza).

FTTB – Fiber to the Building/Basement. Światłowód doprowadzany jest do budynku odbiorcy, zazwyczaj do poziomu piwnic. Dalej sygnał przesyłany jest, podobnie jak poprzednio, przez przewody miedziane.

FTTC – Fiber to the Cabinet. Światłowód doprowadzany jest do skrzynki, która znajduje się w pobliżu budynku mieszkalnego odbiorcy. Od skrzynki prowadzone są przewody miedziane.

FTTH – Fiber to the Home. Światłowód doprowadzany jest aż do samego mieszkania odbiorcy. W ten sposób sygnał jest maksymalnie długo prowadzony w najszybszym z dostępnych mediów transmisji. Kable miedziane są jedynie używane do rozprowadzenia sygnału po mieszkaniu.

Ważnym elementem budowy sieci FTTX jest tzw. Mikrokanalizacja światłowodowa – to system miniaturowych rurek HDPE, zwa­nych mikrorurkami, najczęściej o śred­nicach zewnętrznych od 5 do 14 mm.

Zalety mikrokanalizacji to:

 • łatwość w organizacji kabli i prowadzeniu odgałęzień
 • możliwość stopniowego dokładania mikrokabli w miarę wzrostu zapotrzebowania na kolejne przyłącza.
 • hermetyczność
 • odporność

Zapraszamy do współpracy