2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych_B2B_V.6.0.B