2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych_B2B_V.5.0.B_Kol.