1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych_B2C_3U_V.5.0